Tìm hiểu về người mang mệnh Dương Liễu Mộc

Mệnh Dương Mộc Liễu là những người sinh năm Nhâm Ngọ 1942, 2002 và những người sinh năm Quý Mùi 1943, 2003. Dương Liễu Mộc được xem là một loại cây có đầy đủ thân và lá đều mềm mỏng. Như những người phụ nữ được diễn tả với vẻ mềm mỏng, thùy mị là …

Tìm hiểu về người mang mệnh Dương Liễu Mộc Read More »

Scroll to Top